Yksityisyyspolitiikka

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Millaisia henkilötietoja käsitellään
• nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;
• tuotteen toimitusosoite; −tilinumero; −tuotteiden ja palvelujen hinta ja maksuihin liittyvät tiedot (ostohistoria);
• asiakastuen tiedot.

 

Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään

Henkilötietoja käytetään asiakkaan tilausten hallintaan ja tuotteiden toimittamiseen.

Ostohistorian tietoja (ostopäivä, tuotteen nimike, määrä, asiakastiedot) käytetään ostetuista tavaroista ja palveluista yhteenvedon laatimiseen sekä asiakkaan mieltymysten analysoimiseen.

Tilinumeroa käytetään maksujen palauttamiseen asiakkaalle.

Henkilötietoja kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, asiakkaan nimi käsitellään tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseen liittyvien kysymysten ratkaisemiseen (asiakastuki).

Verkkokaupan käyttäjän IP-osoitetta tai muita verkkotunnisteita käsitellään verkkokaupan kuin tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamiseen sekä verkkokaupan käyttötilastojen laatimiseen.

Oikeusperusta

Henkilötietojen käsittely tapahtuu asiakkaan kanssa solmitun sopimuksen täyttämiseksi. Henkilötietojen käsittely tapahtuu lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi (esim. kirjanpito ja kuluttajakiistojen ratkaiseminen).

Henkilötiedot lähetetään verkkokaupan asiakastuelle ostojen ja ostohistorian hallintaa sekä asiakaskysymysten ratkaisemista varten.
Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite lähetetään asiakkaan valitsemalle kuljetuspalvelun tarjoajalle. Jos tavara toimitetaan kuriiripalvelua käyttämällä, lähetetään henkilötietojen lisäksi myös asiakkaan osoite.
Jos verkkokaupan kirjanpitoa hoitaa palveluntarjoaja, lähetetään henkilötiedot palveluntarjoajalle kirjanpitoa varten.

Henkilötietoja voidaan lähettää tietotekniikkapalvelujen tarjoajalle, jos se on tarpeellista verkkokaupan toiminnan tai tietovaraston varmistamiseksi.

Turvallisuus ja pääsy tietoihin

Henkilötietoja säilytetään www.zone.ee palvelimilla, jotka sijaitsevat Euroopan Unionin jäsenvaltion tai Euroopan Unionin talousalueeseen (ETA) liittyneiden valtioiden alueella. Tietoja voidaan lähettää maihin, joiden henkilötietojen suojatason Euroopan Komission on arvioinut riittäväksi sekä Yhdysvaltojen yrityksille, jotka ovat liittyneet Tietosuojakilpi-sopimukseen (Privacy Shield).
Pääsy henkilötietoihin on verkkokaupan työntekijöillä, jotka voivat tutustua henkilötietoihin verkkokaupan käyttöön liittyvien teknisten kysymysten ratkaisemista sekä asiakastukipalvelujen tarjoamista varten.

Verkkokauppa toteuttaa asianmukaisia fyysisiä, organisatorisia ja tietoteknisiä turvallisuutta koskevia toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi satunnaisesti tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, katoamiselta, muuttamiselta tai luvattomalta likipääsyltä ja julkaisemiselta.
Henkilötietojen lähettäminen verkkokaupan valtuuttamille käsittelijöille (esim. kuljetuspalvelun tarjoaja ja tietovarasto) tapahtuu verkkokaupan ja valtuutettujen käsittelijöiden välisen sopimuksen perusteella. Valtuutetut käsittelijät ovat velvollisia varmistamaan henkilötietojen käsittelyssä asianmukaiset suojatoimet.
Henkilötietoihin tutustuminen ja korjaaminen

Henkilötietoihin voi tutustua ja niihin voi tehdä korjauksia verkkokaupan käyttäjäprofiilissa. Jos osto on suoritettu ilman käyttäjätiliä, voi henkilötietoihin tutustua asiakastuen välityksellä.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos henkilötietojen käsittely tapahtuu asiakkaan suostumuksella, on asiakkaalla oikeus peruuttaa suostumus ilmoittamalla asiasta asiakastuelle sähköpostitse.

Säilyttäminen

Henkilötietosi poistetaan verkkokaupan käyttäjätilin sulkemisen yhteydessä poikkeuksena silloin, kun näitä tietoja täytyy säilyttää kirjanpitoa tai kuluttajakiistojen ratkaisemista varten.

Jos verkkokaupan ostokset on suoritettu ilman asiakastiliä, ostohistoriaa säilytetään kolme vuotta.

Maksuihin ja kuluttajavalituksiin liittyvissä kiistoissa henkilötietoja säilytetään kunnes vaatimus on pantu täydäntöön tai vanhentumisaika on umpeutunut.

Kirjanpitoon tarvittavia henkilötietoja säilytetään seitsemän vuotta.

Poistaminen

Henkilötietojen poistamiseksi tulee ottaa yhteyttä asiakastukeen sähköpostitse. Poistopyyntöön vastataan viimeistään kuukauden kuluessa ja tarkennetaan tietojen poistamisen ajankohta.

Siirto

Sähköpostitse esitettyyn henkilötietojen siirtohakemukseen vastataan viimeistään kuukauden kuluttua. Asiakastuki tunnistaa henkilöllisyyden ja ilmoittaa henkilötiedoista, jotka kuuluvat siirrettäviksi.

Suoramarkkinointiviestit

Sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa käytetään suoramarkkinointiviestien lähettämiseen, jos asiakas on antanut siihen vastaavan suostumuksen. Jos asiakas ei halua saada suoramarkkinointiviestejä, tulee sähköpostin alatunnisteessa valita vastaava viite tai ottaa yhteyttä asiakastukeen.

Kiistojen ratkaisu

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät kiistat ratkaistaan asiakastuen välityksellä (info@ohhira.fi). Valvontaviranomainen on tietosuojavirasto – Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Henkilötietojen käsittelystä vastaa Orgaaniline Elu OÜ. Orgaaniline Elu OÜ lähettää maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot siihen valtuutetulle käsittelijälle, Montonio Finance OÜ:lle.