Tieteelliset tutkimukset probioottien ja OM-X -yhdisteen vaikutuksista

Tässä kerromme teille tutkimustuloksia probioottiravintolisän nauttimisen hyödyistä ihmisillä, joita olemme saanneet, kun tutkimme fermentoitujen kasviuutteiden vaikutuksia kehoomme

 

Kliiniset tutkimukset fermentoiduista kasviuutteista (OM-X) ihmisillä

“OM-X” on fermentoitu kasviuute, joka yhdistää kymmeniä erityyppisiä kasveja, jotka on fermentoitu 12 maitohappobakteerikannan seoksen kanssa. OM-X -seos on Dr.Ohhirran probioottien salaisuus. Teimme monia kliinisiä tutkimuksia ihmisillä paitsi Japanissa myös muissa maissa. Näistä tutkimuksista saatu tieto on saanut paljon huomiota maailmassa.

Apua painonhallintaan

Tutkimus painonnoususta tai painonpudotuksesta johtuvien bakteerien tasapainon parantaminen (yhteistyössä Hokkanon teknillisen yliopiston kanssa vuonna 2018).

OM-X-kapseleiden antaminen paransi painonnoususta tai painonpudotuksesta vastaavien bakteerien tervettä tasapainoa ihmisten suolistossa.

Tutkimme, voisivatko OM-X-uutteella täytetyt kapselit parantaa ummetusta sairastavien, muuten terveiden ihmisten, suoliston mikrobiottista tasapainoa. Tutkimuksen kohteena olivat 20 muutoin tervettä miestä ja naista, joilla oli taipumusta ummetukseen. Koehenkilöt jaettiin kahteen ryhmään: jotkut saivat lumelääkettä, toiset OM-X-kapseleita kolme kertaa päivässä. 10 päivän kuluttua interventioajaksi asetettiin 1 kuukausi. Koehenkilöille tehtiin sitten täydellinen tutkimus, mitkä olivat vaikutukset OM-X: stä tai lumelääkkeestä. Näytteet kerättiin koehenkilöiltä ennen testiaineen antamista ja sen jälkeen, ja heidän suoliston mikrobisto -analysoitiin tarkasti.

Monet tutkimukset ovat viitanneet siihen, että ylipainoisten ihmisten suolistossa on enemmän phylum Firmicutes- bakteereja ja vähemmän phylum Bacteroidetes -bakteerejä. Firmicutes- bakteereien uskotaan usein olevan vastuussa painonnoususta. Tässä kokeessa OM-X: n antamisen jälkeen Bacteroidetes -bakteerien määrä kasvoi merkittävästi ja Firmicutes -bakteerien määrä väheni merkittävästi. Näiden tulosten perusteella voidaan väittää, että OM-X voi parantaa suoliston mikrobiottista tasapainoa ja auttaa painonhallintaan.

Hapenottokyvyn ja -käytön maksinmoiminen (VO 2max.)

OM-X-kapselit lisäävät tehokkaasti hapenkulutuksen enimmäistasoa (VO2 max).VO2 max. on indikaattori, joka kuvaa ihmisen maksimaalista hapenkulutuskapasiteettia per minuutti.

Tutkimme OM-X-kapseleiden vaikutusta maksimaaliseen hapenkulutukseen niiden nauttimisen jälkeen. Tutkimuksen kohteena olivat kuusi aikuista miesurheilijaa. Mittasimme heidäm maksimaalisen VO2 –tason ennen OM-X-kapselien ottamista. Koehenkilöt sen jälkeen OM-X-kapseleita päivittäin kahden viikon ajan. Tutkimisjakson päätyttyä, mitattiin taas koehenkilöiden maksimaalinen VO2 –tason ja lisäksi veren hemoglobiinitaso sekä veren laktaattitasot. Sitten arvioimme OM-X-kapseleiden vaikutuksen VO2-maksimitasoon verrattuna ennen antamista mitattuun tasoon.

Tuloksena oli, että OM-X-kapseleiden nauttiminen kahden viikon aikana lisäsi maksimaalista VO2-tasoa kuudella testatulla aikuisella miehellä. Suurimmillaan VO2-taso nousi keskimäärin 30 % painoon nähden. Veren laktaattitasoissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia, ja veren hemoglobiiniarvo nousi noin 8,4% OM-X-kapseleiden nauttimisen jälkeen. Tutkimus osoitti, että OM-X-kapselit voivat lisätä maksimaalista VO2-tasoa urheilijoilla.

Apua ummetukseen

OM-X-kapseli lievitti tehokkaasti ummetusta ja parantaa suolen toimintaa naispuolisten kohehenkilöiden keskuudessa.

Arvioimme kapseloidun OM-X-uutteen (OM-X-kapselit) vaikutusta suoliston liikkuvuuteen ja ulosteen ominaisuuksiin naispuolisten korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa, joilla oli taipumusta ummetukseen. Tutkimukseen osallistui 54 naisopiskelijaa, joilla oli normaali suoliston toiminta tai taipumusta ummetukseen. Tutkimme jokaisen kohteen suoliston toimintaa 2 viikkoa ennen OM-X-kapseleiden antamista, niiden aikana ja niiden jälkeen. Molempien ryhmien tilastot analysoitiin ulosteiden esiintymistiheyden, ulosteen tilavuuden, värin, muodon, hajun ja potilaiden tunteman helpotuksen perusteella.

Naispuolisilla korkeakouluopiskelijoilla, joilla oli taipumusta ummetukseen, oli huomattavasti useammin suolenliikkeitä ja ulosteen määrää verrattuna samoihin nopeuksiin ennen OM-X-kapseleiden ottamista. Verrattuna muihin ulosteen parametreihin, kuten väri, muoto, haju ja helpotus, jonka koehenkilöt tuntevat, ulosteiden esiintymistiheys lisääntyi myös kapselien antamisjaksojen aikana verrattuna normaaleihin olosuhteisiin. Tulokset osoittavat, että OM-X-kapseleiden anto auttaa lievittämään ummetusta ihmisillä, joilla on siihen taipumusta.

Fermentoidun kasvisuutteen (OM-X) tutkimukset

Studies on fermented vegetable extract (OM-X)

OM-X®, a Fermented Vegetables Extract, Facilitates Muscle Endurance Capacity in Swimming Exercise Mice

Fermented vegetable and fruit extract (OM-X®) stimulates murine gastrointestinal tract cells and RAW264.7 cells in vitro and regulates liver gene expression in vivo

OM-X®, fermented vegetables extract suppresses the type I allergy

Evaluation of therapeutic properties of fermented vegetables extract (OM-X) in the model of colitis induced by Citrobacter rodentium in mice

Complete sequence analysis of two cryptic plasmids from Bifidobacterium kashiwanohense JCM 15439 (type strain) isolated from healthy infant feces

Safety and tolerability of Dr Ohhira’s OM-X Capsules in healthy volunteers

Effects of fermentation product of herbs by lactic acid bacteria against phytopathogenic filamentous fungi and the growth of host plants.

The influences of lactic acid bacteria (OM-X) on bone structure.

The influences on the VO2max of athlete with taking lactic acid bacteria (OM-X).

Antimicrobial activity against methicillin-resistant Staphylococcus aureus in the culture broth of Enterococcus faecalis TH10, an isolate from Malaysian fermentation food, Temph.

Effect of cultural conditions on the fumarate metabolism in Lactobacillus delbrueckii.

Screening for lactic acid bacteria transforming fumarate to L-malate and some properties of selected strains.

Distribution and biochemical properties of lactic acid bacteria from traditional fermented foods in Southeast Asia.

Distribution of lactic acid bacteria from traditional fermented foods in Southeast Asia.

Biochemical properties of lactic acid bacteria from traditional fermented foods in Southeast Asia. 2. Protein hydrolysis and aroma production of lactic acid bacteria from traditional fermented foods in Southeast Asia.

Isolation and identification of lactic acid bacteria from traditional fermented sauce in Southeast Asia.

Biochemical properties of lactic acid bacteria from traditional fermented foods in Southeast Asia. 1. Salt-, acid-, heat-tolerance and acid-production of lactic acid bacteria from traditional fermented foods in Southeast Asia.

Identification of lactic acid bacteria isolated from traditional side-dish fermented foods in Southeast Asia.

The isolation of lactic acid bacteria from traditional side-dish fermented foods in Southeast Asia.

The isolation and identification of lactic acid bacteria from traditional alcoholic drink in Southeast Asia.

The traditional fermented foods and their microflora in Southeast Asia.

The isolation and identification of lactic acid bacteria from naturally fermented wild plants and fruits.