Mikrobiomit

Ihmiskuntamme on kehittynyt fermentoidulla ruoalla – ja kehomme tarvitsee niitä edelleen!

Mikrobiomiksi nimitetään ruoansulatuskanavassamme sijaitsevia bakteereita. Tutkijat ovat havainneet, että mikrobiomi kokonaisuudessaan on enemmän kuin pelkät mikrobit. Mikrobiomi käsittää koko ruoansulatuskanavamme ekosysteemin, joka koostuu bakteereista ja erilaisista yhdisteistä, joita bakteerit tuottavat. Näitä yhdisteitä kutsutaan postbioottisiksi metaboliiteiksi.
Tähän mennessä tutkimukset ovat osoittaneet, että postbioottisilla metaboliiteilla on laaja ja kattava ohjauskeskus, joka osallistuu joko suoraan tai epäsuorasti käytännössä kaikkien elimistössämme tapahtuvien prosessien säätelyyn ja hallintaan. Tämän vuoksi on tärkeää, että oppisimme luomaan ja ylläpitämään oman terveen mikrobiomimme.

 

Postbioottiset metaboliitit: uusi horisontti mikrobiomin alalla
Tähän mennessä on tunnistettu noin 500 postbioottista metaboliittia. Tunnistettuja postbioottisten metaboliittien luokkia ovat vitamiinit, aminohapot, nukleiinihapot, orgaaniset hapot, lipidit, steroidit, sakkaridit, polyfenolit, entsyymit, antioksidantit, terpeenit, luonnollisina antibiootteina toimivat antimikrobiset peptidit sekä anti-inflammatoriset yhdisteet.

Viime aikoina on käynyt yhä selkeämmäksi, että pelkkiin bakteereihin keskittyminen mikrobiomien käsittelyssä on puutteellinen näkökulma: Mikrobiomia voitaisiinkin verrata NASAn operaatioiden johtokeskukseen.

NASAn johtokeskuksessa on satoja tietokoneita, joilla ohjataan koko NASAn avaruusohjelmaa. Nyt tiedetään, että myös ihmisen mikrobiomi runsaine postbioottisine metaboliitteineen on kuin kaiken kattava valvontakeskus.

Vaikka tutkijat ovat ohjelmoineet tietokoneet, toimivat ne ”aivoina”, jotka säätelevät ja ohjailevat avaruusalusten nousua. Myös mikrobiomissa probioottiset bakteerit tuottavat erilaisia postbioottisia metaboliitteja – yhdisteitä, jotka toimivat tärkeässä roolissa käytännössä kaikkien elimistössä tapahtuvien prosessien säätelyssä ja hallinnassa. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että oppisimme luomaan ja ylläpitämään tervettä mikrobiomia.

Dr.OHHIRA®n probiootit eivät ole ensisijaisesti probioottinen valmiste, vaan fermentoitu elintarvike. Kuten kaikki fermentoidut ruoat, sisältävät Dr.OHHIRA®n probiootit probioottisia bakteereja. Dr.OHHIRA®n probioottien vaikutus perustuu kuitenkin suurelta osin postbioottisiin metaboliitteihin. Ne ovat antioksidanttisia ja anti-inflammatorisia yhdisteitä, jotka edesauttavat elimistöä palauttamaan happo-/emästasapainonsa ja taistelevat patogeenejä vastaan. Ne myös tukevat immuunijärjestelmäämme, neutralisoivat myrkkyjä elimistössämme, syntetisoivat ravinteita, auttavat korjaamaan suoliston läpäisevyyttä sekä viestivät aivojen kanssa.

Suurin osa probiooteista koostuu ainoastaan kapseleihin pakatuista probioottisista bakteereista. Nämä bakteerit eivät karkeasti ilmaistuna ole vielä tehneet mitään hyödyllistä; Dr.OHHIRAlla niitä kutsutaankin vasta ns. ensimmäiseksi kylvöksi. Dr.OHHIRA®n probioottiset bakteerit ovat pitkälle kehittyneen fermentointiprosessinsa ansiosta tuottaneet kolmen vuoden ajan erilaisia postbioottisia metaboliitteja.

Jokainen Dr.OHHIRA®n probioottien kerta-annos sisältää probioottisia bakteereita, prebioottisia ravinteita ja mikä tärkeintä, erilaisia postbioottisia metaboliitteja: Tämä onkin Dr.OHHIRAn® tuotteiden olennaisin ero muihin markkinoilla oleviin vastaaviin tuotteisiin verrattuna. Essential Formulas uskoo, että Dr.OHHIRA®n probiootit takaavat mikrobiomin nopean palautumisen tai sen tarvitseman nopean korjauksen, minkä ansiosta myös dysbioosipotilaat ovat saaneet Dr.OHHIRA®n probiooteilla nopeita tuloksia. Jokainen annos Dr.OHHIRA®n probiootteja kuljettaa elimistöömme erilaisia postbioottisia metaboliitteja, jotka osaltaan nopeuttavat sen mikrobiomin ekosysteemin palautumista.

Metabolia on tieteenala, joka määrittää ja mittaa pieniä molekyylejä, joita tuotetaan biologisissa järjestelmissä, kuten ihmisen ruoansulatuskanavassa. Tämä tieteenala kehittyy nopeasti, sillä tutkijat oppivat jatkuvasti yhä enemmän pienmolekyylisisten metaboliittien, tai kuten me kutsumme niitä, postbioottisten metaboliittien, biologisen järjestelmän asemasta elimistössämme.

Jokin aika sitten analysoitiin Dr.OHHIRA®n probiootteja riippumattomassa laboratoriossa tuoreimmilla teknologian menetelmillä. Nämä teknologiamenetelmät pystyvät havaitsemaan biologisten järjestelmien tuottamia pienmolekyylisiä yhdisteitä ja tämän ansiosta tutkijoiden on mahdollista määrittää postbioottisten metaboliittien yleisen johtokeskuksen sijainti. Postbioottisia metaboliitteja voidaankin näin ollen kutsua mikrobiomialan uudeksi horisontti.

Viimeaikaisten tietojen analyysit ovat osoittaneet, että Dr.OHHIRA®n probiootit sisältävät seuraavia postbioottisia metaboliitteja:

• 36 aminohappoa
• 215 peptidiä
• 10 nukleiinihappoa
• 59 orgaanista happoa
• 43 lipidiä
• 14 steroidia
• 19 sakkaridia
• 9 polyfenolia
• 3 terpeeniä

Essential Formulas’illa on ilo ilmoittaa, että Dr.OHHIRA®n probiooteista analysoitiin ja dokumentoitiin yli 400 postbioottista metaboliittia.

Nämä postbioottiset metaboliitit erottavat Dr.OHHIRA® probiootit muista markkinoilla olevista probioottisista valmisteista. Lisäksi korostamme, että Dr.OHHIRA® probiootit eivät ensisijaisesti ole probioottinen valmiste. Dr.OHHIRA®n probiootit ovat fermentoitu elintarvike, sillä jokainen sen probioottiannos sisältää probioottisia bakteereita, prebioottisia ravinteita sekä erilaisia postbioottisia metaboliitteja.